Financieret

A
 

Z. Ylber BEZO, doctor shkence, zoteron nje experience te gjate prej 23 vietesh ne poste drejtuese te Ministrise Financave ne fushen e kontabilitetit  dhe auditimit te brendshem. Ka luajtur nje rol te rendesishem ne transormimet e thella  qe jane bere ne fushen e kontabilitetit  duke pergatitur  profesionistet ne implementimin e standarteve kombetare dhe nderkombetare te kontabilitetit. Ka qene pedagoge i jashtem ne Fakultetin e Ekonomise  ne Universitetin e Tiranes aktualisht pedagoge i jashtem ne universitete te tjera private ne vend. Zoteron kualifikime te shumta  dhe te ndryshme brenda dhe jasht vendit France, Itali, Austri, Belgjike, Slloveni, etj, ne fushen e finances, kontabilitetit, auditimit dhe te tregjeve financiare.

 

Eshte autor dhe botues i shkrimeve te ndryshme ne literaturen profesionale, libra dhe revista te ndryshme prestigjoze ne vend. Organizator dhe pjesemarres ne shume konferenca kombetare dhe nderkombetare ne lidhje me fushen e kontabilitetit dhe te finances.

B
 

Z. Ardi BEZO, eshte diplomuar ne Universitetin e Sienes ne Itali per tregjet financiare  dhe  me mbas  ka mbrojtur master per finance po ne Siena te Italise me rezultate te larta. Ka nje experience  pune si pedagoge   universiteti  per tregjet financiare  si dhe ne Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare, ku ka mbuluar  fushen e letrave me vlere. 

 

Ka botuar shkrime te ndryshme ne revista dhe ne libra profesionale, per financat dhe tregjet financiare. Ka marre pjese ne konferenca shkencore nderkombetare dhe kombetare, ku ka prezantuar tema te fushes se finances dhe kontabilitetit.

© 2014 All rights reserve by BezoConsulting.

Materialet e kesaj faqe jane te mbrojtura nga Ligj nr. 9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean